Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Salgsbetingelser

Kjøpsvilkår

 

Innledning

1. Generelt om avtalen

2. Partene

3. Personopplysninger

4. Priser

5. Vareutvalg

6. Betalingsvilkår

7. Frakt og leveringsvilkår

8. Angre- og returrett

9. Garanti og reklamasjon

 

Innledning

Alle kjøp på weck.no er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen er ikke en begrensning av de lovbestemte rettighetene, men oppsummerer partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets "Veiledning til standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett". 

1. Generelt om avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av salgsbetingelsene som følger nedenfor, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt spesielt avtalte vilkår. Ved eventuelle motstridende opplysninger, går det som er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot lovgivning.

Avtalen er bindende for begge parter så snart kjøperen har sendt sin bestilling på weck.no. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

2. Partene

Selger er:

Weck Norge

Adresse: Gråkleivåsen 8, 3961 STATHELLE

E-post kundeservice: post@weck.no

Telefon kundeservice: (+47) 957 89 041

Organisasjonsnummer: 915 515 126 (ÅRLANDHANDEL)

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. Kjøperen må være 18 år for å handle på weck.no. Ved direktekjøp fra lager godtas kjøpere under 18 år.

3. Personopplysninger

Alle som handler på weck.no må legge igjen enkelte personopplysninger og godkjenne lagring og bruk av disse opplysningene. Weck Norge (basert på e-handelsplattformen MyStore.no) har ansvar for å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Det vil kun innhentes og lagres personopplysninger som er nødvendige for at selger skal kunne gjennomføre sine forpliktelser i forhold til kunden, og alle personopplysninger håndteres på sikrest mulig måte.

Dersom det blir behov for å utlevere kundens personopplysninger til tredjepart, for eksempel ved kontroll av kredittverdighet ved store ordre eller ved lovbestemte tilfeller, vil dette kun skje etter kundens samtykke.

Informasjon om bruk av «session cookies»:

Hver gang noen besøker weck.no lages det såkalte «session cookies». Det vil si at det registreres hvem som er pålogget, hvor lenge vedkommende er pålogget og om det blir gjennomført en handel. Ingen andre får tilgang til disse opplysningene. Så snart nettleseren stenges vil alle «session cookies» slettes.

4. Priser

Alle priser i nettbutikken oppgis i norske kroner. Prisene er inkludert MVA for privatkunder og ekskludert MVA for forhandlerkunder. Det tas forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i produktinformasjon, pris og bilde kan forekomme. Hvis det ved en feiltakelse er oppgitt feil pris på varen er det likevel den korrekte prisen som er gjeldende. Kunden vil i så fall få mulighet til å kansellere ordren uten ekstra omkostninger. Fraktkostnad kommer i tillegg til prisene som er oppgitt for hvert enkelt produkt. Ingen ytterligere skatt eller avgift tilkommer.

 

5. Vareutvalg

Weck Norge fører komplett sortement av de patenterte Weck®-glassene, tilhørende gummiringer og metallklemmer som er nødvendige for å bruke glassene til hermetisering, samt diverse ekstrautstyr som hører til Weck®-glassene eller hermetiseringsprosessen. Det tas forbehold om at varer kan være utsolgt.

 

6. Betalingsvilkår

Betalingen gjennomføres ved hjelp av Klarna Checkout (privatkunder) eller fakturering (forhandlerkunder). Se klarna.no for mer informasjon om deres betalingsvilkår.

Ved direktekjøp fra varelager kan det betales med Vipps, dersom kjøper har installert Vipps-app’en fra DnB. Søk opp «Weck Norge» eller identifiseringskode 21429 i Vipps-app’en og gjennomfør betalingen i henhold til instruksjonen.

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet, kreve erstatning fra kjøperen eller kreve forsinkelsesrenter og gebyr.

 

7. Frakt og leveringsvilkår

Weck.no samarbeider med Posten/Bring og andre lokale transportører og leverer kun i fastlands-Norge. Varene sendes normalt innen 3 virkedager fra bestilling. Spesielle forhold som medfører forsinket forsendelse vil bli varslet pr. e-post eller SMS. Ved bestilling i nettbutikk vil varene leveres på kjøperens nærmeste postkontor (eller post i butikk) med mindre annet er avtalt. Varer kan kjøpes og hentes på lager i Gråkleivåsen 8, 3961 STATHELLE, ved avtale.

Risikoen for varen går over på kjøper når kjøper (eller kjøperens representant) har hentet varen på posten (eller post i butikk), eller direkte på varelager.

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve at kjøpet oppfylles, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Melding om at kjøper vil benytte seg av disse rettighetene bør være skriftlig, av bevishensyn. Melding sendes på e-post til post@weck.no.

 

8. Angre- og returrett

I henhold til angrerettsloven kan kjøperen angre kjøpet uten grunn, så sant kjøperen gir selgeren melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra varen er mottatt, eller 14 dager etter at siste leveranse er mottatt, dersom kjøpet består av flere leveranser. Angrefristen på 14 dager inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper må kunne dokumentere at angreretten er blitt gjort gjeldende innen fristen. Meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrerettsskjema sendes på e-post sammen med bestillingsbekreftelse.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til weck.no uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Kjøper kan ta varene ut av emballasjen, se på varene og prøve ut varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving av varen går utover det som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

9. Garanti og reklamasjon

Garanti og reklamasjonsrett dekker feil som forbrukeren selv ikke står ansvarlig for. Det er ment å dekke fabrikasjonsfeil som var til stede da varen ble kjøpt og som senere forårsaker en mangel ved produktet. Det skal meldes fra om mangelen innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Weck®-glassene er solide. De er laget av nøye kontrollerte råvarer og etter strenge kvalitetskrav, for å kunne tåle gjentatt koking, frysing og variert bruk i år etter år. Produksjonsprosessen sørger for at det ikke er rest-spenninger i glasset som kan føre til spontan sprekkdannelse eller knusing. Metallklemmene er også solide og laget for å kunne vare i mange år ved riktig og forsvarlig bruk. Gummiringene skal helst byttes hver gang til har blitt brukt til hermetisering. Hvis de sjekkes nøye og ikke viser tegn til slitasje kan de brukes om igjen, på kundens eget ansvar.

Weck Norge og Posten/Bring tar ansvar for at varene kommer skadefritt frem til kunden, men det garanteres ikke at Weck®-glassene eller de tilhørende glasslokkene ikke knuser. Det forutsettes at Weck®-glassene og glasslokkene behandles med normal forsiktighet. Den Weck®-patenterte hermetiseringsprosessen er enkel, og hvis den er riktig utført, sørger den for sikker oppbevaring maten. Selger tar likevel ikke på seg ansvaret for at kunden lykkes med å hermetiseringen, da dette avhenger av hvordan prosessen utføres av den enkelte og er utenfor selgers kontroll. Det garanteres heller ikke for at gummiringer kan brukes mer enn en gang. Weck®-glassene tåler både frysing og koking/ovnsbaking, men glass tåler ikke raske temperaturendringer. Hvis det helles kokende vann i et kaldt glass, kan glasset knuse. Kunden er selv ansvarlig for å sørge for at glasset brukes på en forsvarlig måte.

Hvis det oppdages en feil på en vare kjøpt på weck.no må det umiddelbart tas kontakt på post@weck.no eller på telefon +47 957 89 041. Vi gjør vårt ytterste for at kunden skal bli fornøyd med kjøpet.